dnes je 1.2.2023

Input:

Dynamické skladové systémy

27.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2 Dynamické skladové systémy

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

10.3.2

Mezi dynamické skladové systémy patří výškové regálové zakladače, kanálové regály, karuselové sklady a pojízdné regály.

Kanálové sklady

Bývají označovány také jako průtokové, tunelové, nebo gravitační sklady. Jedná se o systém drah se sklonem 3°–8°, po nichž se materiál pohybuje bez pohonu, gravitací na vozících opatřených válečky z místa příjmu do skladu k místu expedice.

Spádové regály vždy mají dvě obslužné zóny PŘÍJEM - ZAKLÁDÁNÍ na jedné straně a EXPEDICE na straně druhé.

Kanálový (gravitační) regál

Použití – pro skladování velkého množství jedné skupiny o nevelkém sortimentu. Výhodné také pro příruční krabicové regály pro kompletace.

Výhody:

 • vysoké využití ploch a prostor,

 • možnost automatizace,

 • může být více kanálů nad sebou,

 • lze uplatnit FIFO.

 • Nevýhody:

 • obtížnější kompletace zboží na paletách,

 • možnost poruch válečkových tratí,

 • vyšší pořizovací náklady.

Výškové regálové zakladače

U těchto systémů jsou používány regálové zakladače s automatickým systémem uskladňování a vyhledávání, které se pohybují po konstrukci (vodorovně po kolejnicích, svisle po sloupové konstrukci).

Výškový regálový zakladač

Použití – jsou určeny pro ukládání materiálů až do výšky 40 m pro materiál uložený v bednách, paletách, také pro tyčový materiál i pro kusový odběr.

Výhody:

 • systémově můžou být koncipovány jako policové či paletové,

 • typ uskladněného materiálu – palety (EUR, případně kovové palety), přepravky,

 • velmi vysoká hustota skladování.

Nevýhody:

 • technologická náročnost skladování,

 • vyšší pořizovací a provozní náklady.

Karuselové (paternosterové) sklady

Karuselové sklady jsou otočné soustavy ve směru svislém i vodorovném a jsou opatřeny řídicím systémem. Pracovník má pevné stanoviště. Na základě povelu řídicímu systému se skladová buňka, se kterou pracovník potřebuje pracovat, automaticky přisouvá k tomuto stanovišti. Výšku buňky lze případně flexibilně nastavit.

Karuselový sklad

Použití – pro skladování středně rozsáhlého sortimentu výrobků v malých až středních množstvích s nižší obrátkovostí, pro zboží menších rozměrů. Vhodné pro drobný sortiment uložený v krabicích, spisové materiály, projektovou dokumentaci, ale také pro parkování aut. Ve výrobním procesu se uplatňují jako podavače polotovarů u lisů, dílů u montážních linek apod.

Výhody:

 • vysoké využití ploch i prostor,

 • možnost automatizace,

 • vysoký stupeň ochrany zboží,

 • lze uplatnit FIFO,

 • možnost uplatnění ergonomických požadavků na obsluhu.

Nevýhody:

 • obrátkovost je vysoká jen při standardních požadavcích,

 • kompletace je pomalejší,

 • velmi vysoké pořizovací náklady.

Pojízdné paletové regály

Pojízdnými policovými nebo paletovými regály s pojezdem lze zmenšit nebo zrušit uličku a vytvořit souvislý blok. Pojízdné regály jsou určeny pro provoz v normálním prostředí, které je běžné při standardním skladování. Jejich provoz neklade na úroveň prostředí žádné zvláštní požadavky. S úpravami je možná aplikace pojízdných regálů v prostředí se sníženou teplotou (chladírny, mrazírny). Ulička se vytváří podle potřeby momentálního vychystávání či vyhledávání dané položky. Velmi často jsou využívány v archívech a knihovnách, ale také v průmyslovém prostředí.

Sestavením pojízdných regálů do bloku s jedinou obslužnou uličkou je možno zvýšit kapacitu stávajícího skladu, snížit investiční náklady na budovanou stavbu při definované kapacitě a také dosáhnout výrazných energetických úspor při provozu skladu.

Zařízení s těžkými pojízdnými regály je technologickým celkem, vytvořeným sestavou pojízdných regálových dvojřad. Pojízdné regály sestavené vedle sebe vytvářejí blok regálů, ve kterém je pouze jedna obslužná ulička. Pojízdné regály bloku pojíždějí po kolejnicích instalovaných v podlaze. Přesunem pojízdných regálů od

Nahrávám...
Nahrávám...