dnes je 30.5.2023

Input:

DPH u přepravních služeb 13: Výpočet daně

9.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.13
DPH u přepravních služeb 13: Výpočet daně

Ing. Zdeněk Kuneš

Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně.

Příklad:

Plátce poskytl přepravní službu v základu daně 4000 Kč, daň vypočetl: 4000 x 0,21 = 840. Celková částka je 4840 Kč.

V případě, že se jedná o částku, která je včetně daně, vypočte se daň jako rozdíl mezi částkou odpovídající úplaty za zdanitelné plnění a částkou, která se vypočítá jako podíl celkové úplaty a koeficientu.

Koeficient pro základní sazbu daně je 1,21, pro první sníženou sazbu daně 1,15, pro druhou sníženou sazbu daně 1,10.

Tento výpočet je důležitý v případě úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohy), protože tato úplata je vždy včetně daně.

Včetně daně je také hodnota za uskutečněné zdanitelné plnění, uvedená na zjednodušeném daňovém dokladu.

Příklad:

Plátce přijal zálohu na přepravní službu v základní sazbě daně ve výši 500 000 Kč. Daň spočítá: 500 000 –

Nahrávám...
Nahrávám...