dnes je 29.5.2024

Input:

Charakteristika a vývoj zelené logistiky

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.1 Charakteristika a vývoj zelené logistiky

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Pojem green logistika (zelená logistika) se dostává do popředí cca poslední desetiletí. Je to způsobeno i tím, že firmy si velmi dobře uvědomují, jaké negativní vlivy představují logistické činnosti na znečištění ovzduší a na životní prostředí. Toto “uvědomování“ se začíná projevovat již při samotném návrhu a designu nových výrobků, kdy se začínají používat moderní technologie, materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Ve velké míře jsou využívány různé obnovitelné zdroje energie, ekologičtější formy obalových materiálů, ekologické způsoby přepravy a samozřejmě také i zpětné zpracování a recyklace použitých výrobků. Častokrát se za účelem snížení negativních vlivů dopravy využívá např. přesun z letecké na kamionovou nebo kolejovou dopravu, využívání hybridních a elektrických vozidel a jiné.

Důraz na zelenou logistiku patří mezi často skloňovaná témata a v řadě oblastí se stává samozřejmostí. Logistické i dopravní firmy usilují o to, aby svou činností přispívaly k ochraně životního prostředí. Nutí je k tomu stále přísnější předpisy a někdy i požadavky zákazníků. Výsledkem jsou snahy o snížení či přímo vyloučení negativních dopadů přepravy velkých objemů zboží. Vhodných způsobů je k tomu více, tak jak logistika sama je v praktickém uplatnění složitý obor, který zahrnuje řadu prvků. Nasazení zelené logistiky má samozřejmě také významné ekonomické dopady, které mohou být jak pozitivní, tak negativní.

Dopravní a logistické firmy vnímají ekologické důrazy z několika důvodů jako velice diskutabilní téma. Důležitá je pro ně ekonomická stránka a ekologické cítění se samozřejmě stává obtíží, pokud je provázeno zvýšenými náklady. Nájemci logistických nemovitostí zelené budovy často přímo vyžadují, naopak v dopravě je ochota připlatit si za zelenou logistiku hodně malá. Problémem také nemusí být vždy pouze cena, ale často i zakořeněná nedůvěra. Například porovnají-li odesilatelé cenu běžné silniční dopravy a zelenější dopravy kombinované, tak se ani při srovnatelných nákladech často neodhodlají kombinovanou dopravu vyzkoušet. Obávají se zejména menší pružnosti při překladu zboží a limitujícím prvkem může být i dostupnost vhodné překladištní infrastruktury.

Pod “zelenou logistikou“ se rozumí její trvale udržitelná ekologická orientace. Požadavkem trvalé udržitelnosti je uspokojovat potřeby dnešní generace, aniž by se dávaly v sázku možnosti budoucích generací. Trvale udržitelné koncepty pro zelenou logistiku se soustřeďují na ekologická, ekonomická i sociální hlediska.

Podle německé studie “Trendy a strategie v logistice - globální sítě v proměně“ nejsou životní prostředí a logistika módními tématy, ale vedou k dlouhodobým změnám v logistické tvorbě hodnoty. Rostou náklady na energii a na zdroje. Optimalizace využívání energie a zdrojů v logistice je proto závažnou výzvou pro budoucnost.

V současnosti je realizace ekologických opatření u řady podniků v začátcích. Mnohdy chybějí podklady pro strategicky dimenzované koncepty - propočty ekonomické efektivnosti, koncepty integrace a zavádění, které by umožnily hospodárnou realizaci. Nadto se zelená logistika mnohdy omezuje jen na dopravní logistiku.

Fraunhoferův ústav pro materiálový tok a logistiku propočítal, že ve vnitropodnikových logistických systémech se v průměru zhruba 40 % celkových nákladů vynakládá na energii. Odhadl, že pomocí přístupů zelené logistiky lze ušetřit až

Nahrávám...
Nahrávám...