Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2018

9.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Cestovní náhrady - sazby pro rok 2018

Ing. Karel Janoušek

Tak jako každoročně, byly i s účinností od 1. 1. 2018 změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách.

Vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb. byly změněny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům.

Minimální výše sazby základní náhrady uvedená v § 157 odst. 4 ZP (zákoníku práce) byla pro rok 2017 stanovena:

  • u osobních silničních motorových vozidel na 4,00 Kč/km,

  • u jednostopých vozidel a tříkolek na 1,10 Kč/km,

Tzn., že u nákladních automobilů a autobusů činí podle § 157 odst. 5 zákoníku práce 8,00 Kč/km.

Pro fyzické osoby-podnikatele se u nákladních automobilů a autobusů stanoví výše sazby základní náhrady podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) ZDP (bod 3), a to ve výši platné pro osobní automobily.

Průměrná cena pohonných hmot pro účely stanovení náhrady výdajů za spotřebované PHM podle § 158 odst. 3 ZP činí od 1. 1. 2017 za litr:

  • benzínu automobilového 95 oktanů 30,50 Kč,

  • benzínu