dnes je 29.5.2024

Input:

Aktivní prvky v logistickém systému

10.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1 Aktivní prvky v logistickém systému

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Úlohou aktivních prvků v logistických systémech je realizovat logistické funkce – zabezpečovat netechnologické operace s pasivními prvky – operace balení, sestavování manipulačních a přepravních jednotek, nakládku, přepravu, překládku, vykládku, uskladňování, kompletaci, kontrolu, identifikaci, ale také sběr, zpracovávání, přenos a zálohování informací. Výše uvedené operace spočívají:

  • ve změně místa hmotných pasivních prvků, popřípadě v jejich úpravě pro následující manipulační či přepravní operaci,

  • ve sběru, přenosu anebo zálohování informací, bez nichž by operace s hmotnými pasivními prvky nemohly probíhat.

V prvním případě jsou aktivními prvky technické prostředky a zařízení pro manipulaci, přepravu, skladování, balení, fixaci a další pomocné prostředky a zařízení, která fungují ve spojení s potřebnými budovami, manipulačními a skladovými plochami a dopravními cestami.

Ve druhém případě jsou aktivními prvky technické prostředky a zařízení sloužící činnostem s informacemi (nosiče informací), jako prostředky pro automatické sledování a identifikaci pasivních prvků, počítače, zařízení a sítě pro přenos zpráv, údajů a dat.

Vzhledem k tomu, že jsou smíšeného charakteru, lidskou složku považujeme za součást příslušného aktivního prvku. Z toho vyplývá, že aktivními prvky jsou také samotní zaměstnanci, kteří řídí jednotlivé složky logistického systému. Nejvhodnější klasifikací aktivních prvků je členění podle druhu operací, pro které je aktivní prvek určený, a druhu přemísťovacích pohybů, které je prvek schopný realizovat. Na základě toho členíme aktivní prvky na:

  • dopravní prostředky,

  • manipulační prostředky a zařízení,

  • skladovací systémy.

Manipulační prostředky a zařízení

Z praxe je zřejmé, že většina aktivních prvků slouží k manipulaci s pasivními prvky, tyto prostředky a zařízení jistým způsobem přemísťují pasivní prvky. Následující tabulka podrobně klasifikuje manipulační prostředky a zařízení.

Zařízení s přetržitým pohybem  Prostředky pro zdvih  Pohyb svislý nebo svislý a vodorovný  Zdvižné plošiny, výtahy, navijáky, kladky, kladkostroje  
Nosníkové kočky s kladkostrojem  
Mostové, mobilní, konzolové a portálové jeřáby  
Prostředky pro pojezd  Kolejové podvozky, pohyblivé plošiny, vozíky, tahače, paletové vozíky, boční překladače  
Prostředky pro stohování  Pohyb vodorovný a svislý  Stohovací jeřáby, regálové zakladače, vysokozdvižné vozíky, překladače s teleskopickými výložníky  
Nahrávám...
Nahrávám...