dnes je 30.5.2023

Input:

93/2011 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR)

č. 93/2011 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2008 byla Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijata změna - doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR.
Změna Úmluvy TIR vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. října 2009.
Anglické znění změny Úmluvy TIR a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě
Nahrávám...
Nahrávám...