dnes je 23.4.2024

Input:

63/2011 Sb., Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 63/2011 Sb., Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, ve znění účinném k 1.1.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. února 2011
o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
49/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 3 a § 4
451/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 4 odst. 3
Vláda nařizuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, k provedení § 8 odst. 4:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení
a)  vymezuje vozidla, která musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
b)  vymezuje průměrné stáří vozidel ve veřejné linkové dopravě,
c)  upravuje způsob prokazování standardů kvality a bezpečnosti.
§ 2
Vymezení vozidel, která musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace
(1)  Při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy uzavřené s obcí je minimálně
a)  1 z každých 10 vozidel využitých dopravcem k poskytování těchto služeb přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s technickými požadavky stanovenými právním předpisem o schvalování technické způsobilosti silničních vozidel1) , pokud ve smlouvě předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících nepřekročí 70 000 km za rok,
b)  polovina z vozidel využitých dopravcem k poskytování těchto služeb přístupná osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s technickými požadavky stanovenými právním předpisem o schvalování technické způsobilosti silničních vozidel1) , pokud ve smlouvě předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících překročí 70 000 km za rok.
(2)  Při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy uzavřené s krajem je minimálně 1 z každých 10 vozidel využitých dopravcem k poskytování těchto služeb přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s technickými požadavky stanovenými právním předpisem o schvalování technické způsobilosti silničních vozidel1) . Při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na základě smlouvy, kterou s dopravcem uzavřely společně kraj a obec, se postupuje podle tohoto odstavce, bez ohledu na ve smlouvě předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících.
(3)  Do celkového počtu vozidel využitých dopravcem k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících podle odstavců 1 a 2 se nezapočítávají vozidla, jejichž první registrace2) byla provedena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(4)  Při poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a regionální obsahují vlaky minimálně 1 drážní vozidlo přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s technickými požadavky stanovenými právním předpisem
Nahrávám...
Nahrávám...