dnes je 1.4.2020

Input:

358/2019 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

č. 358/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2019
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a)  jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b)  osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.
Stravné
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a)  87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)  131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší
Nejnavštěvovanější semináře