dnes je 21.4.2024

Input:

355/2006 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 355/2006 Sb., Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2006
o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
144/2012 Sb.
(k 10.5.2012)
mění název vyhlášky, § 1, § 6, přílohy č. 3 a 6; vkládá nové § 6a a přílohy č. 7 a 8
163/2017 Sb.
(k 2.6.2017)
mění; nové přechodné ustanovení
257/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění; nové přechodné ustanovení
257/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 a přílohy č. 4 a 5
Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 7 odst. 4, § 79a odst. 5 a § 79b odst. 7 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  způsob a podmínky registrace historického a sportovního vozidla,
b)  vzor průkazu historického vozidla,
c)  podmínky provozu historického a sportovního vozidla,
d)  způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla,
e)  vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla,
f)  způsob a podmínky testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel (dále jen „silniční vozidlo”),
g)  vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla,
h)  vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.
§ 2
Registrace historického vozidla
(1)  Místně příslušný úřad zapíše přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla a údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, jakož i technické údaje o historickém vozidle do průkazu historického vozidla. V průkazu historického vozidla vylepí barevné fotografie historického vozidla, a je-li to nutné, stanoví zvláštní podmínky při jeho provozu na pozemních komunikacích podle zápisu uvedeného v žádosti o provedení testování historického vozidla. Platnost testování a výsledek technické prohlídky historického vozidla ověří místně příslušný úřad a vyznačí do průkazu historického vozidla při jeho vydání. V osvědčení o registraci vozidla uvede přidělení zvláštní registrační značky pro historická vozidla, údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník současně provozovatelem historického vozidla, technické údaje o historickém vozidle a v kolonce „jiné záznamy” provede zápis „PLATÍ S PRŮKAZEM HISTORICKÉHO VOZIDLA”.
(2)  Pokud vlastník nebo provozovatel historického vozidla hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, předkládá žádost o registraci spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Místně příslušný úřad provede souhrnnou registraci všech těchto historických vozidel a žadateli přidělí jen jednu zvláštní registrační značku pro historická
Nahrávám...
Nahrávám...