dnes je 14.7.2020

Input:

306/2015 Sb., Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění účinném k 1.12.2019

č. 306/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2015
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
383/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění v § 3 odst. 1 písm. i), odst. 3 písm. h) a odst. 5, § 6 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
383/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohu č. 2
386/2017 Sb.
(k 1.12.2017)
mění § 3 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
386/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu č. 2
258/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 3 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
258/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohu č. 2
307/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 3 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
307/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohu č. 2 - dosud neuvedeno
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,
b) vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
c) způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.
§ 2
Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle
(1) Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Dvoudílný kupón je obdélník o rozměrech 63 x 102 mm. Oba díly kupónu jsou odděleny potištěným pruhem širokým 3 mm.
(3) První díly kupónů mají tvar čtverce o délce strany 63 mm. Druhé díly kupónů mají tvar obdélníku o rozměrech 63 x 36 mm.
(4) Na ročním kupónu je vyobrazen tvar kruhu, na měsíčním tvar čtverce a na desetidenním tvar trojúhelníku.
(5) První díl kupónu se nalepuje přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.
(6) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, první díl kupónu se nalepuje přímo v pravé přední části vozidla pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.
§ 3
Prvky kupónů a jejich barevné provedení
(1) Na přední straně viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně viditelné z vnější strany vozidla prvních dílů kupónů jsou tyto prvky
a) piktogram vozidla a údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,
b) číslo označující rok platnosti,
c) doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem „R”, u měsíčních písmenem „M” a u desetidenních písmenem „D”,
d) na horní a obou bočních částech kupónů s platností na jeden měsíc a na deset dnů čísla 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a na spodní části římská čísla I až XII pro vyznačení příslušného měsíce,
e) symbol dopravní značky „dálnice”,
f) celoplošný ochranný násek,
g) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,
h) originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,
i) holografický stříbrný prvek s opakujícím se nápisem a logem SFDI a číslem 2020 a prvek vytištěný kombinací dvou zrakově proměnlivých barev.
(2) Na přední straně prvních dílů kupónů je dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rámeček pro zápis státní poznávací značky silničního motorového vozidla (dále jen „registrační značka”) s písmeny „RZ”, text „1. DÍL”, „MĚSÍC” a „DEN”.
(3) Na přední straně druhých dílů kupónů jsou tyto prvky
a) piktogram vozidla a údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které