dnes je 13.4.2024

Input:

2017/548, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2017.548
2017/548, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu

Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu

Úplné znění prováděcího nařízení (EU) 2017/548.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/548 ze dne 23. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (1), a zejména čl. 22 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) č. 165/2014 stanoví administrativní a technické požadavky na konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontrolu tachografů používaných v silniční dopravě.

(2) Podle ustanovení čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014 v případech, kdy je plomba odstraněna či porušena pro účely opravy vozidla či změny, musí být ve vozidle uloženo písemné prohlášení s uvedením dne a času, kdy byla plomba porušena, a s uvedením důvodů pro odstranění plomby.

(3) Nařízení (EU) č. 165/2014 vyžaduje, aby Komise vypracovala pro toto písemné prohlášení jednotný formulář.

(4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou

Nahrávám...
Nahrávám...