dnes je 15.7.2024

Input:

153/2023 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 153/2023 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2023
o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 16 odst. 6, § 17 odst. 6, § 19 odst. 2, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3, § 23 odst. 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1 písm. l), § 28d odst. 1 a 3, § 31 odst. 4, § 37 odst. 3, § 74 odst. 1 a 2, § 75 odst. 2 a 3, § 76 odst. 1, § 78b odst. 5 a § 79 odst. 7 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška se použije v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny v
a)  přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1) ,
b)  přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2) nebo
c)  přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) .
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výměnnou nástavbou samostatný technický celek, který je s vozidlem v rozebíratelném spojení,
b)  mezinárodním schvalováním schvalování systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána4) ,
c)  vnitrostátním schvalováním schvalování typu nebo jednotlivého
1.  vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O1) , nejde-li o schválení platné ve všech členských státech,
2.  vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2),
3.  vozíku pro invalidy s motorickým pohonem, jehož šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jehož konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku,
4.  pracovního stroje samojízdného, pracovního stroje neseného, pracovního stroje přípojného, výměnného taženého zařízení, vozidla určeného především pro jízdu na sněhu, vozidla určeného především pro jízdu v terénu, jednonápravového traktoru nebo jeho přípojného vozidla, speciálního tahače nebo jeho přípojného vozidla,
Nahrávám...
Nahrávám...