dnes je 23.7.2024

Input:

10/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR

č. 10/2019 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.

  
Ve znění tiskové opravy uveřejněné ve sdělení č. 17/2019 Sb.m.s.
  
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě dne 12. října 2017 změnu Úmluvy TIR.
Změna vstoupila v platnost pro všechny smluvní strany podle ustanovení článku 59 odst. 3 dne 3. února 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

  
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975

Změna platná od 3. února 2019
Dne 12. října 2017 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů (EHK OSN) návrh změn Úmluvy TIR.
Podle oznámení depozitáře OSN C.N.556.2018.TREATIES-XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 3. února 2019 pro všechny smluvní
Nahrávám...
Nahrávám...