dnes je 21.9.2023

Zákazové dopravní značky B18 a B19Garance

21.9.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad dopravních silničních značek vztahujících se k silniční přepravě nebezpečných věcí:

Přístupné pro: DL profi

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Garance

14.9.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá…

Přístupné pro: DL profi

Odchylky - přepravy, na které se dohoda ADR částečně či úplně nevztahujeGarance

7.9.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Další požadavky na osádku vozidlaGarance

31.8.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dopravních jednotkách, jimiž se přepravují nebezpečné látky, je zakázáno přepravovat osoby kromě členů osádky vozidla.

Přístupné pro: DL profi

Průvodní doklady (8.1.2 ADR)Garance

24.8.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Značení dopravních jednotek a kontejnerůGarance

17.8.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních povinností řidiče při přepravě nebezpečných věcí v režimu Dohody ADR je správné označení vozidla, dopravní jednotky, oranžovými tabulkami, případně, pokud je to předepsáno, i velkými bezpečnostními…

Přístupné pro: DL profi

Označování kusůGarance

10.8.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naplněním obalu, tzn. sudu, pytle, kanystru či IBC, vznikne KUS. To jest OBAL + NEBEZPEČNÁ VĚC V NĚM OBSAŽENÁ, případně PŘEDMĚT s nebezpečnou…

Přístupné pro: DL profi

Ustanovení o přepravě výbušných látek a předmětů třídy 1Garance

3.8.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsou přepravovány výbušné látky a předměty třídy 1, je nutné pro tyto přepravy použít vozidla schválená na typ EX/II nebo EX/III

Přístupné pro: DL profi

Ustanovení o přepravě v cisternáchGarance

27.7.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné věci smějí být přepravovány v cisternách, jen pokud je ve sloupcích (10) nebo (12) tabulky A kapitoly 3.2 Dohody ADR uveden kód cisterny nebo pokud je uděleno schválení příslušného…

Přístupné pro: DL profi

Klasifikace nebezpečných věcíGarance

20.7.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Takovéto věci mohou představovat různá nebezpečí, například pro…

Přístupné pro: DL profi

ADR Expert Class Valenciennes

14.7.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu

ADR Expert Class ValenciennesVe dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový seminář zaměřený na kontrolní činnost v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici. Jednalo se již o šestý ročník této akce pořádaný organizací Euro…

Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcíGarance

13.7.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního minimálně osmnáctihodinového kurzu (výuková hodina má 45 minut) školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

Přístupné pro: DL profi

Všeobecné předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcíGarance

6.7.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutnost upravit přepravu nebezpečných věcí v jednotlivých dopravních oborech vedla k tomu, že v každém oboru je speciální předpis pro jejich přepravu:

Přístupné pro: DL profi

Vyšly doplňky k dohodě ADR pro rok 2023

12.4.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Vyšly doplňky k dohodě ADR pro rok 2023Sdělení č. 15/2023 Sb.m.s. přináší oficiální znění dohody ADR pro následující dva roky.

Přeprava vozidla ADR do servisuQ&A

22.3.2023, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané změny v dohodě ADR 2023

20.1.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu

Vybrané změny v dohodě ADR 2023Na základě úspěšné mezinárodní spolupráce v oblasti kontrol přeprav nebezpečných věcí uskutečněné v minulých letech bylo, na jednáních v závěru loňského roku, dohodnuto její pokračování. Navázáno bylo především na rok 2022, kdy se v České republice uskutečnila…

ADR 2023

5.1.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu

ADR 2023Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023.

Povinná výbava dopravních jednotek, které přepravují nebezpečné věciGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda ADR ukládá dopravcům předepsané vybavení dopravní jednotky, a to v následujícím rozsahu pro všechna vozidla přepravující nebezpečné věci.

Přístupné pro: DL profi

Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaciGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před nakládkou nebezpečných věcí do vozidel je dohodou ADR předepsána vizuální prohlídka vozidla a jeho výbavy ADR, včetně hasicích přístrojů a značení vozidla. Dále se provádí kontrola dokladů předepsaných ADR ve vztahu k řidiči a k vozidlu. Pokud nejsou…

Přístupné pro: DL profi

Bezpečnostní předpisy pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcíGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí se musejí přijímat zvláštní opatření ke snížení nebezpečí odcizení nebo zneužití nebezpečných věcí.

Přístupné pro: DL profi

Průjezdy tunelyGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud při přepravě nebezpečných věcí není průjezd tunelem zakázán dopravní značkou B18, je nutné dbát při jeho průjezdu následujících ustanovení:

Přístupné pro: DL profi

Přeprava omezeného množstvíGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z platnosti většiny ustanovení přílohy A i B jsou vyňata dále určitá malá množství nebezpečných věcí (tzv. omezená množství), a to mimo třídu 1, 4.2, 6.2 a 7. Tato malá množství s udáním maximálního možného objemu nebo maximální hmotnosti vnitřního obalu…

Přístupné pro: DL profi

Základní povinnosti řidiče při přepravě nebezpečných věcíGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Kontroly státního odborného dozoruGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontroly státního odborného dozoru probíhají v ČR jako kontroly silniční, které provádí policie ČR, celní správa ČR a pracovníci krajských úřadů. Při těchto kontrolách by se mělo postupovat podle vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách…

Přístupné pro: DL profi

Vyňatá množstvíGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlivem harmonizace předpisů, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí, byl do Dohody ADR zaveden pojem vyňatá množství - EQ, který je převzat z IATA-DGR (pravidla řešící leteckou přepravu nebezpečných věcí) a který je obdobou omezeného množství v ADR…

Přístupné pro: DL profi

Všeobecná ustanoveníGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Ustanovení o přepravě volně ložených látekGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věci smějí být přepravovány jako volně ložené ve vozidlech nebo kontejnerech, pokud zvláštní ustanovení, uvedené v kódu VC nebo AP, výslovně dovolují tento způsob přepravy, pokud podmínky tohoto zvláštního ustanovení jsou dodrženy anebo pokud zvláštní…

Přístupné pro: DL profi

Přehled bezpečnostních značekGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Ustanovení o přepravě v kusechGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Struktura příloh A a B dohody ADR a způsob vyhledávání informacíGarance

1.1.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro práci uživatelů s předpisem je nutné znát systém vyhledávání informací. Ten je založen na desetinném řazení.

Přístupné pro: DL profi

Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí

5.8.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcíNové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR.

Nová závažná porušení předpisů Unie v silniční dopravě a pravidla hodnocení rizika dopravních podnikůGarance

21.6.2022, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská Komise v návaznosti na balíček mobility, zejména nařízení (EU) 2020/1054 a nařízení (EU) 2020/1055, která doplnily nařízení (ES) č. 1071/2009, přistoupila ke změně nařízení (EU) 2016/403, aby zahrnovalo nová porušení a zohledňovalo nová kritéria pro…

Přístupné pro: DL profi

Převoz lahví se svařovacím plynemQ&A

11.5.2022, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přeprava nebezpečných věcí v EU se v roce 2020 podílela 4 % na celkové silniční nákladní dopravě

27.1.2022, Zdroj: Eurostat

Přeprava nebezpečných věcí v EU se v roce 2020 podílela 4 % na celkové silniční nákladní dopravěCentrum služeb pro silniční dopravu, i navzdory současné koronavirové krizi, pokračuje v mezinárodní spolupráci v rámci organizace Euro Contrôle Route (ECR). Bohužel veškeré takové činnosti byly přesunuty do „on-line“…

Mapa tunelů s omezením průjezduQ&A

8.12.2021, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezapomínejme na označení kontejnerů

24.9.2021, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu

Nezapomínejme na označení kontejnerůSilniční přeprava nebezpečných věcí v kusech je možná nejenom v běžných vozidlech, ale i v kontejnerech, které mohou být v určitých situacích mnohem výhodnější.

Nebezpečné odpady vs. přeprava nebezpečných věcíZáznamGarance

2.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:41

Nebezpečný odpad se automaticky nerovná nebezpečné věci pro přepravu na silnici dle Dohody ADR. Dohoda ADR umožňuje přepravu odpadů ve volně loženém stavu, v cisternách nebo balených v kusech. Pro konkrétní odpad a způsob přepravy je nutné respektovat podmínky…

Přístupné pro: DL profi

Platnost průkazů ADR a osvědčení bezpečnostních poradců

30.8.2021, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

Platnost průkazů ADR a osvědčení bezpečnostních poradcůPlatnost prodloužených průkazů ADR brzy skončí. Řidiči by neměli zapomenout na obnovovací školení.

Pokuta za nezabezpečený náklad v pickupuGaranceQ&A

12.8.2021, Ing. Tomáš Grof, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní povinnosti řidiče při přepravě nebezpečných věcíQ&A

10.2.2021, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kterým ustanovením a jakého předpisu je uložena řidiči povinnost označit vozidlo oranžovými tabulkami případně velkými bezpečnostními značkami?

Mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

4.2.2021, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADRPodle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu dohoda ADR…

Doklady pro přepravu v režimu ADRQ&A

22.1.2021, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: DL profi

Písemné pokyny pro dohodu ADR v různých jazycích

16.4.2020, Zdroj: Organizace spojených národů

Písemné pokyny pro dohodu ADR v různých jazycíchOrganizace spojených národů zveřejňuje na svých stránkách písemné pokyny pro případ nehody nebo nouzové situace.

Uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státyGarance

24.3.2020, Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpráva komise evropskému parlamentu a radě o uplatňování směrnice rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státy.

Přístupné pro: DL profi
Nahrávám...
Nahrávám...